Prin accesarea acestui site și prin completarea formularelor online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale (nume, prenume, număr telefon, adresa de corespondență și e-mail) să intre în baza de date a companiei MEDICHUB MEDIA. Informațiile personale sunt prelucrate în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice și prelucrarea datelor cu caracter personal. 

MedicHub își rezervă dreptul de a prelucra, publica și utiliza în scopuri statistice și de marketing informațiile mai sus menționate, fără alte obligații și plăți ulterioare față de cei ce au furnizat aceste date, în conformitate cu scopul activității companiei. 

Pe baza unei cereri scrise, datată și semnată, expediată pe adresa S.C. MEDICHUB MEDIA S.R.L – Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu 22, etaj 11, sector 5, București, cod postal 050883 sau pe e-mail la adresa: office@medichub.ro, compania noastră se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform normelor GDPR intrate în vigoare la data de 25.05.2018, care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. De asemenea, utilizatorul își poate exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: să obțină o data pe an confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate, să intervină asupra datelor furnizate, să se opună prelucrării datelor din motive întemeiate și legitime legate de situația lui particulară. 

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că trebuie să își apere drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR. 

MedicHub utilizează informații din datele personale ale utilizatorilor care sunt necesare pentru furnizarea în condiții optime a serviciilor noastre, precum confirmarea participarii la evenimente medicale, înscriere la cursuri medicale și abonamente la revistele medicale de specialitate. MedicHub nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă. 

Compania SC MEDICHUB MEDIA SRL este înregistrată, ca operator ce prelucrează date cu caracter personal, la ANSPDCP cu nr. 1766.