Raportul Comisiei de Cenzori privind situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2018

 

Întocmirea bilanțului contabil s-a efectuat pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice referitoare la închiderea conturilor, Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial precum și cu respectarea prevederilor din Legea contabilității nr.82/24.12.1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii.

Aşa cum este definit la pct. 335 din Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, situaţiile financiare anuale sunt însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale și de raportul administratorului.

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat prin analiza și verificarea documentelor justificative. Verificarea efectuată de cenzori, nu a surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice.

Pentru a de o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute Asociația „Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică” a respectat regulile de evaluare a patrimoniului, normele și principiile contabile.

În ceea ce privește perioada analizată, menționăm că Asociația „Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică”, a desfășurat în anul 2018 activități profesionale conform statutului, iar situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Rezultatul exercitiului încheiat la 31.12.2018, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate și se prezintă astfel:

Denumire indicatori Realizat 2018
Venituri din activități fără scop patrimonial 338,409.00
Cheltuieli din activități fără scop patrimonial 232,301.00
Cheltuieli din activități fără scop patrimonial 232,301.00
Rezultatul activităților fără scop patrimonial (Excedent) 106,108.00
   

Ca urmare, considerăm că rezultatele obținute în urma verificărilor efectuate furnizează o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei, în sensul că situațiile financiare anuale dau o imagine fidelă, fără erori materiale, asupra poziției financiare a Asociației „Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică” la 31.12.2018, cât și a contului rezultatului exercitiului încheiat, și sunt conforme cu prevederile legale și statutare.

 

București, 02.04.2019

 

Cenzori:

Liță Nicoleta – expert contabil

Lucia Cărbune - membru

Corina Bocșan - membru