Detalii Revista

Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica

Revista ALERGOLOGIA Volumul II, nr.1 2018

Iată-ne ajunși la cel de-al doilea număr al revistei Alergologia, cu aprecieri și multe încurajări după lansa- rea revistei în cadrul Simpozionului de Alergii Medicamentoase, pe 17 noiembrie 2017. Ne bucurăm să avem și în paginile acestui număr articole reprezentând prezentări in extenso ale unor conferințe din cadrul acestui simpozion.

În primul articol al rubricii Referate generale, doamna prof. Florica Popescu și conf. dr. Florin-Dan Popescu realizează o trecere în revistă a epidemiologiei hipersensibili- tății medicamentoase, reacțiile de hipersensibilitate medicamentoasă având un impact semnificativ asupra practicii clinice și a costurilor pentru sănătate. Atât subdiagnosticarea, cât și supradiagnosticarea frecventă a acestora arată necesitatea îmbunătățirii diagnosticului.

Al doilea articol este dedicat abordării clinice practice de către medicul alergolog a pacientului cu risc de reacție alergică perianestezică. Doamna dr. Nadia Onitiu- Gherman insistă, încă o dată, asupra rolului fundamental al alergologului în cadrul echipei multidisciplinare de alergoanestezie în identificarea substanței incriminate în anafilaxie, bilanțul alergologic perianestezic reducând riscurile pacientului în cazul anesteziilor ulterioare.

Doamna prof. Diana Deleanu și dr. Irena Nedelea se referă, în ultimul articol al acestei rubrici, la hipersensibilitatea la preparatele de insulină, care, deși rar întâlni- tă, ridică reale probleme de diagnostic și tratament, mai cu seamă în cazul sensibilizării la preparate multiple.

Rubrica specialistului este deschisă de articolul doam- nei dr. Monica Zamfirescu, dedicat hipersensibilității imediate la inhibitorii de pompă de protoni, o completă, practică și actualizată revizuire a acestui subiect pe mar- ginea unui caz de anafilaxie la lansoprazol. Articolul aduce în atenția cititorilor clasificarea structurală a inhibitorilor de pompă de protoni, patternuri de cross-reac- tivitate, diagnostic alergologic, precum și alternative terapeutice, incluzând un protocol de desensibilizare la omeprazol.

În cel de-al doilea articol, doamna dr. Ileana Ghiordănescu și dr. Iuliana Pantelimon se ocupă de reacțiile de hipersensibilitate întârziată la interferonul alfa, cu referire la managementul acestora, alegerea unei soluții dovedindu-se uneori extrem de dificilă, ca în cazul pacientului prezentat în loc de concluzii, care a beneficiat de un protocol de desensibilizare elaborat de către autorii articolului.

În ultimul articol al acestei rubrici, doamna dr. Selda Ali aduce în atenția cititorilor tema antiinflamatoarelor nesteroidiene drept cofactor în reacțiile alergice la ali- mente, semnalând importanța luării în considerare a AINS ca factori de augmentare și prezentând un algoritm de diagnostic propus în literatură pentru reacțiile aler- gice alimentare ce au drept cofactor AINS.

În cadrul rubricii Prezentări de caz, care încheie acest număr, doamna dr. Irina Bucur aduce în discuție un caz clinic în care prezența cofactorilor – în special AINS – poate masca triggerii reali, întârziind diagnosticul și supunând pacientul la riscuri ulterioare în caz de reexpunere.

Și pentru că o profesie atât de complexă precum cea de medic nu poate fi realizată decât de persoane dispuse să aloce timp pentru formare profesională continuă, avem speranța că temele prezentate în acest număr vă vor fi utile în practica de zi cu zi și vă invităm să le citiți.

 

ANUL II v NR. 1 v MARTIE 2018  - Dr. Cristina Vlaicu Associate editor


Citeste Online