Detalii Revista

Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica

Revista ALERGOLOGIA Volumul II, nr.3 2018

Trecut, prezent și viitor

Dragi colegi și prieteni,

Iată-ne ajunși la cel de-al patrulea număr al revistei Alergologia, un număr special, dedicat majoritar mai tinerilor noștri colegi, ideea de a realiza acest număr special survenind la Conferința Națională a Societății Române de Alergologie și Imunologie clinică, organizată la Sinaia în perioada 17-19 mai 2018. Majoritatea lucrărilor sunt articole in extenso ale prezentărilor de caz din cadrul conferinței.

De curând ne-a părăsit domnul profesor Ioan Bradu Iamandescu, care a făcut parte din prima generație de medici alergologi din România, revista fiind deschisă de domnul conf. univ. dr. Razvan Daniel Chivu cu un articol in memoriam Profesor Ioan Bradu Iamandescu.

În cel de-al doilea articol, doamna dr. Carina Petricău prezintă cazul unei paciente cu sindrom latex-alimente, insistând asupra faptului că alergia la latex trebuie să fie avută în vedere nu numai la persoane cu risc evident, ci și la cei cu hipersensibilitate la alimente cu reactivitate încrucișată.

Al treilea articol prezintă două cazuri de sensibilizare la para-fenilendiamină cu multiple cosensibilizări. În articol, doamna doctor Cornelia Duțu și colab. evidențiază ca para-fenilendiamina este unul dintre alergenii care asociază în mod semnificativ sensibilizare la alți alergeni testați concomitent, date conforme cu publicații recente. Doamna doctor Monica Daniela Popa și colab., în cel de-al patrulea articol, aduc în discuție un caz de angioedem ereditar în exacerbare, cu un tablou clinic cu evoluție rapidă, la care tratamentul cu antagoniști ai receptorilor de bradikinină B2 a adus beneficii clinice rapide și eficiente.

În cel de-al cincilea articol, doamna doctor Beáta Bódi și colab. prezintă un caz de reacție alergică tardivă la metilprednisolon cu toleranță la alți corticosteoizi, insistându-se asupra necesității unui diagnostic definitiv al reacțiilor de hipersensibilitate la medicamente în vederea recomandării unor măsuri preventive adecvate.

În cel de-al șaselea articol, doamna doctor Oana Savu aduce în discuție o serie de patru cazuri rare sau atipice, cu care medicul alergolog se poate confrunta în practica zilnică, declanșate de factori obișnuiți, a căror identificare este importantă, pentru a preveni reacții subsecvente și/sau complicații.

Al șaptelea articol prezintă un caz de alergie alimentară la mazăre. În articol, doamna doctor Alina–Elena Răuță și colab. aduc în atenția cititorilor corelațiile cu procesarea termică în alergia la mazăre și posibilele reacții alergice încrucișate.

Revista este încheiată de articolul doamnei doctor Andreea Florentina Mitra și colab., care descrie posibilitatea depistării nichelului liber în diverse obiecte personale, prin testul cu soluție amoniacală de dimetilglioximă 1%.

Cu speranța că și articolele din acest număr vor fi de interes, vă invităm să le citiți și încurajăm încă o dată mai tinerii noștri colegi în implicarea și pe viitor în tot ceea ce privește Alergologia în țara noastră.

 

Dr. Cristina Vlaicu
Associate editor

 

 


Citeste Online