Noutati SRAIC

Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica

Manifestari Stiintifice

Statutul Societãtii Române de Alergologie si Imunologie Clinicã.

Conditii de inregistrare lucrari Congres

Cerinte de eligibilitate pentru prezentarea unei lucrari stiintifice in cadrul Congresului SRAIC 2015

Ce este eligibil:
 • Membrii și non-membrii Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică (SRAIC) pot să prezinte o lucrare științifică la cel de-al III lea Congres al SRAIC.Pot fi depuse rezumate care conțin date științifice și clinice legate de domeniul larg al afecțiunilor alergice și imunologice.
 • Prin trimiterea rezumatului, autorul/autorii  vor fi de acord ca lucrarea lor să fie prezentată  - în cazul în care este selectat pentru prezentare - în timpul celui de al III-lea Congres SRAIC, la sesiunea de prezentări orale sau cea de postere.
 • Rezumatele trimise vor fi analizate și decizia de selectare aparține board-ului științific al SRAIC. Includerea pentru prezentare și secțiunea unde se va prezenta lucrarea va fi anunțată autorului pe adresa de email pe care acesta a furnizat-o organizatorilor.
 • Autorul/autorii își asumă faptul că lucrarea lor nu este un plagiat, nu a fost trimisă la un alt eveniment științific și nu a fost publicată/trimisă spre publicare către o alta revistă decât cea a SRAIC.
 • Orice rezumat care raportează rezultatele unui studiu sau ale oricărei alte activități care implică subiecți umani sau animale trebuie să respecte principiile fundamentale aflate în Declarația de la Helsinki și ale normativelor ANM.
Ce nu este eligibil
 • Un rezumat nu poate fi considerat eligibil în cazul în care lucrarea a fost publicată sau acceptată pentru publicare în manuscris (de exemplu articolul complet, scurt raport, raport de caz, comunicarea concisă sau scrisoare către editor etc.) înainte de data desfășurării Congresului.
 • Dacă se intenționează prezentarea rezultatelor unui studiu, acesta nu ar trebui să fie prezentat în mai multe rezumate. Rezumatele multiple ale unui singur studiu vor fi respinse.


SECTIUNI STIINTIFICE:

INSCRIEREA UNUI REZUMAT

Rezumatele vor fi propuse pentru prezentări orale sau postere. Vă rugăm să specificați în email aceste detalii. Decizia finală de includere a lucrării va aparține comitetului științific.
Rezumatele pot fi trimise până la data de 15 aprilie, iar decizia de includere va fi anunțată până la data de 20 aprilie 2015.

Cerinte pentru trimiterea rezumatelor:

Redactarea rezumatului
Rezumatul se redactează în limba română şi engleză (Word, Times New Roman, 12pt; spaţiere 1,5 rânduri, 1 pagina  A4 cu margini de 2 cm cu aliniere la stânga).

Formatul rezumatului
Limita rezumatului este de 2750 de caractere, ceea ce exclude titlul, numele autorilor/coautorilor, afilierea autorilor, spațierea. Cu toate acestea, fiecare tabel și/sau grafic încărcat va scădea numărul de caractere cu 250 de la limita totală permisă.
Este admisă introducerea a cel mult un tabel și o figură dacă este strict necesar. Rezumatele care depășesc limita de caractere vor fi considerate "incomplete". Rezumatele marcate "incomplet", la încheierea termenului de depunere nu vor fi eligibile pentru examinare.

Titlul lucrării: (nu mai mult de 35 de cuvinte)
Aveți grijă deosebită când adăugați titlul, acesta va fi publicat exact cum a fost prezentat. Nu puneți  punct la sfârșitul titlului. Titlurile trebuie să fie scurte, indicând în mod clar natura prezentării. Numele studiilor clinice nu ar trebui să apară în titlu.  La introducerea titlului on-line, utilizați regim mixt (nu folosiți doar litere mari sau litere mici).

Acronimele: Vă rugăm sa nu utilizați acronime în titluri, acestea nu se vor publica. Acronimele pot fi întâlnite în corpul rezumatului și în lista de autori. Se vor publica doar acronimele utilizate în mod obișnuit.

Autorii vor avea scris numele fără titlu didactic sau științific, listaţi sub titlu, iar afilierea cu numere superscript în dreptul numelui. Autorul care prezintă lucrarea trebuie subliniat, iar denumirea oficială a instituției se scrie prescurtată. Nu listați autori sau relații comerciale în corpul rezumatului. Vă rugăm să vă consultați co-autorii cu privire la modul în care doriți ca  numele lor să apară înainte de depunerea rezumatului. La momentul încărcării rezumatului pe site-ul sraic.eu, autorul prezentator trebuie să menționeze eventualele conflicte de interese la momentul depunerii rezumatului, ale sale și ale celorlalți autori, cu informarea și acordul acestora.

Nu există nici o limită a numărului de autori care pot fi incluși în blocul autor/ grupul de autori.

Conținutul rezumatului
Nu folosiți cuvinte tehnice noi, argou de laborator, cuvinte care nu sunt definite în dicționare, terminologie sau abrevieri care nu sunt în concordanță cu normele acceptate la nivel internațional. Definiți abrevierile care sunt folosite pentru prima dată. Evitați toate numele și referințele geografice în corpul rezumatului.

Organizați conținutul după cum urmează:

 • Introducere, background: contextul sau formularea obiectivului
 • Material și metode: dacă este cazul și procedura analitică utilizată
 • Rezultate: Rezumatul rezultatelor să fie suficient de detaliat pentru a sprijini concluziile
 • Concluzii: Concluziile găsite (nu de tipul „rezultatele vor fi discutate”)

Observații:

 • Nu se admit rezumate cu “rezultatele vor fi discutate ulterior”.
 • Dacă este imperios necesară introducerea bibliografiei se admit maxim 3 titluri bibliografice.

Utilizarea denumirilor produselor
Denumirea stiintifica poate fi utilizata în rezumat. Numele comercial al medicamentului poate apărea o singura dată între paranteze, numai in titlu. Cu toate acestea, în cazul în care este vorba despre un medicament care nu este inca inregistrat in Romania, doar denumirea stiintifica poate fi folosita în titlu și in conținutul rezumatului. Nerespectarea acestor termeni va duce la descalificarea rezumatului.

Prescurtări
Folosiți abrevierile standard. Puneți abrevierile speciale sau neobișnuite în paranteze după ce folosiți prima dată cuvântul. Nu abreviați componentele din titlul rezumatului. Folosiți cifre pentru a indica numere, cu excepția cazului în care ele încep fraze/propoziții.

Tabele și grafice
Fișierele Microsoft PowerPoint nu sunt acceptate. Fiecare tabel și/sau grafic încărcat va scădea numărul de caractere cu 250. Pentru depunere este permisă folosirea unui număr total de 2 fișiere grafice (de exemplu, deducerea totală = 500 de caractere).

POLITICA DE PUBLICARE

SRAIC dorește să se asigure că activitățile sale sunt independente și imparțiale din punct de vedere comercial. Pentru a asigura obiectivitatea conținutului, precum și garanția că tot conținutul prezentat este în interesul  publicului, SRAIC solicită ca toată lumea să declare, dacă este cazul, conflictul de interese.
Rezumatele nu vor putea fi încărcate pe site-ul sraic.eu fără declararea conflictului de interese. Se va bifa dacă nu există conflicte de interese sau dacă acestea există se vor menționa la rubrica corespunzătoare de pe formularul de depunere al rezumatului.  

MODUL DE PREZENTARE

Sălile de conferințe vor fi echipate cu videoproiector și computere – prezentări asistate.
Rezumatele trimise prin fax nu vor fi luate în considerare.

Prezentarea orală a rezumatului

Prezentările orale vor fi prezentări podium de maxim 20 minute. Prezentatorul va avea 15 minute pentru prezentare și 5 minute pentru discuții.
Prezentatorul are obligația să aducă prezentarea în format electronic. Toate prezentările vor fi încărcate pe un server central și trimise în mod corespunzător în sala de ședință pe un circuit intranet securizat înainte de începerea sesiunii. Toate slide-urile vor fi verificate înainte de încărcarea prezentării.

Prezentare orală: cerințe slide-uri

 • Slide # 1 trebuie să conțină titlul.
 • Slide # 2 trebuie să cuprindă mențiuni referitoare la conflictul de interese
 • Nu se va face referință la nici un nume de marcă de companie/produs în timpul prezentării.
 • Rezumatele nu trebuie să conțină nici publicitate, nici denumiri comerciale.

Prezentarea posterului

Prezentările de postere facilitează interacțiunea unu-la-unu între prezentatori și participanți. Posterele vor fi grupate pe subiecte și afișate în zona special dedicată lor.
Ziua și orele între care autorii prezentării trebuie să fie disponibili la posterul lor pentru a răspunde la întrebările participanților vor fi anunțate ulterior pe site-ul SRAIC.

Specificațiile posterului

Posterele trebuie să fie tipărite orizontal și să nu depășească înălțimea de 90 cm și lățimea de 150 cm, orizontal.

Desenul-grafica

 • Textul și ilustrațiile trebuie să fie lizibile de la distanța de cel puțin trei metri.
 • Textul trebuie să fie simplu și să evite informațiile redundante.
 • Referințele furnizate nu trebuie să includă nume comerciale și trebuie să fie listate o singură dată în partea de jos a posterului.
 • Folosiți între 500 și 1000 de cuvinte (incluzând titlul, legendele figurilor și tabelelor), nu mai mult de atât. Fonturile preferate sunt  Arial sau Times New Roman. Figurile și tabelele trebuie să acopere aprox 50% din suprafața posterului.
 • Titlul poate ocupa maxim 20 cm din înălțimea posterului și trebuie să fie pus pe întreaga lațime a posterului, de la stânga la dreapta. Literele din titlu trebuie să aibă o înălțime mai mare decât cele din textul dedicat numelor autorilor și afilierilor.
 • În fața unui poster participanții petrec de regulă maxim 1-2 minute. Cei mai mulți pornesc spre a citi Concluziile astfel că, nu ascundeți această casetă în colțul din dreapta, jos. Atașați-o la nivelul privirii, în partea de sus a coloanei din dreapta sau chiar pe coloana din mijloc.
 • Structurați posterul dumneavoastră pe următoarele principale capitole: Introducere, Metode și Rezultate. Precizați scopurile pe care le urmăriți la sfârșitul Introducerii.
 • Utilizați 3-5 coloane, nu mai mult. Păstrați o proporție corectă a textelor scrise cu bold și a culorilor folosite.
 • Evitați acronimele și prescurtările, în special la capitolul Concluzii.
 • Se vor pune la dispoziția autorilor materialele necesare  pentru a monta posterele pe suporți.
 • Nici un dispozitiv audiovizual, de proiectare sau computer care necesită energie electrică nu va fi permis în zona de sesiune postere.